Stowarzyszenie

Witamy na stronie Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej!

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa to organizacja działająca w interesie rowerzystów, promująca ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu miejskiego, a także wspaniały sposób na rekreację i turystykę. Swoje działania skupiamy we Wrocławiu, choć nieobce są nam akcje ogólnopolskie i ponadnarodowe. Jesteśmy pozarządową organizacją (NGO) non-profit (nie prowadzimy działalności gospodarczej), nasza działalność opiera się na pracy wolontarystycznej, a także realizacji projektów finansowanych z dotacji celowych. Więcej o naszych projektach znajdziesz w zakładce Projekty.

Cele

Naszymi głównymi celami statutowymi są wspieranie rozwoju i promowanie ruchu rowerowego w miastach, podnoszenie świadomości społecznej i edukacja w zakresie kształtowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań transportowych oraz poszanowania dla środowiska naturalnego, monitoring polityki transportowej oraz wydatkowania publicznych pieniędzy, a także przeciwdziałanie dyskryminacji niezmotoryzowanych środków transportu w ruchu miejskim.

Członkostwo i wsparcie

Każda osoba po spełnieniu określonych warunków może przyłączyć się do WIR-u (jako członek zwykły, bądź wspierający) lub wesprzeć nas w inny, wybrany przez siebie sposób. Więcej szczegółów w zakładce Wesprzyj nas. Zapraszamy!

Wybrane osiągnięcia

 • Jako dezaprobatę dla prowadzonej przez miasto polityki wobec rowerzystów, wręczyliśmy prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi 45-kilogramowy betonowy Złoty Krawężnik. Nowo powstające drogi dla rowerów nie spełniały wówczas podstawowych standardów jakości i tym samym nie stanowiły dla rowerzystów żadnego ułatwienia. Jazda po nich mogła skutkować uszkodzeniem sprzętu lub zdrowia, i generowała mnóstwo konfliktów. Nasza akcja doprowadziła do wznowienia dialogu urzędu miejskiego ze środowiskiem rowerzystów oraz powołania oficera rowerowego – urzędnika w magistracie oddelegowanego do zajmowania się sprawami rowerowymi.
   
 • W wyniku naszej akcji Złoty Krawężnik dla Rafała Dutkiewicza, pod koniec 2007 roku powołano oficera rowerowego – urzędnika w magistracie oddelegowanego do zajmowania się sprawami rowerowymi. Konkurs na to stanowisko wygrał Daniel Chojnacki. Naszym śladem poszły inne miasta w kraju ustanawiając swoich oficerów rowerowych, zaś we Wrocławiu Sekcja Ruchu Rowerowego rozbudowała się o dodatkowe osoby.
 • W ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów braliśmy czynny udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, która weszła w życie w 2011 roku. Dzięki niej przywrócono pierwszeństwo roweru jadącego na wprost przed pojazdem skręcającym w drogę poprzeczną, a także wprowadzono do przepisów pojęcia takie jak pas ruchu dla rowerów czy śluza rowerowa.
 • W 2014 roku w głosowaniu budżetu obywatelskiego zwyciężył projekt Rowerowy Wrocław, który zgłosiliśmy i promowaliśmy wspólnie z Ambasadorami Rowerowego Wrocławia. Zdobył on do dziś rekordowe 15 925 głosów, dzięki czemu ulice w centrum miasta stały się dużo bardziej przyjazne dla rowerzystów.
 • Przed wyborami samorządowymi w 2014 roku kandydaci na prezydenta Wrocławia podpisali Deklarację Rowerowego Wrocławia, którą przygotowaliśmy wspólnie z Ambasadorami Rowerowego Wrocławia. Zobowiązali się w niej do zwiększenia wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. W nowej kadencji prezydent Rafał Dutkiewicz dotrzymał słowa, dzięki czemu możliwa była realizacja kolejnych inwestycji.
 • Jako członkowie sieci Miasta dla Rowerów doprowadziliśmy do nowelizacji rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Przepisy, które weszły w życie w 2015 roku, dały samorządom nowe możliwości tworzenia udogodnień dla rowerzystów zgodnie z najlepszą praktyką w Europie i na świecie. Uregulowane zostały w nich m.in. kwestie dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd i wyznaczania śluz rowerowych. Wprowadzono także nowe znaki poziome na jezdni tzw. sierżanty oraz trójkomorowe sygnalizatory rowerowe.
 • Przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, kandydujący na prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk, podpisał Deklarację Rowerowego Wrocławia, którą przygotowaliśmy wspólnie z Akcją Miasto. Zobowiązał się w niej do realizacji 5 ważnych punktów polityki rowerowej Wrocławia, z których najważniejszymi są spięcie tras w spójny system i zapewnienie finansowania Programu Rowerowego na poziomie ok. 30 mln złotych rocznie.
      
 • Organizowane przez nas co roku obchody Wrocławskiego Święta Rowerzysty przyciągają coraz więcej uczestników, co jest dla nas dowodem na rosnącą popularność ruchu rowerowego we Wrocławiu.

Historia

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (WIR) istnieje formalnie od dnia 19 czerwca 2006 roku. Współtworzą je m.in. uprzedni, najbardziej aktywni współpracownicy Koalicji Rowerowy Wrocław oraz nowe osoby, które na przestrzeni lat dołączyły do organizacji. WIR nawiązuje swoimi działaniami do spuścizny ruchów ekologicznych promujących rowery we Wrocławiu w latach 90-tych XX wieku.

Najmocniejsze korzenie WIRu znajdują się w Fundacji EkoRozwoju (wcześniej: Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju) - stąd wywodzą się zarówno ludzie, jak i działania kontynuowane przez WIR. Dzielimy także siedzibę (biuro). Więcej o naszej działalności znajdziesz w zakładce Nasze działania.

Dane podstawowe

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Adres oficjalny:
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław

Adres korespondencyjny:
ul. Św. Wincentego 25A
50-252 Wrocław

Nasza siedziba mieści się w EkoCentrum Wrocław:
e-mail: rowerowy.wroclawateko.org.pl, wirateko.org.pl
tel/fax: 71-343-60-35, 71-344-59-48, 71-324-17-41

KRS: 0000259096
REGON: 020332442
NIP: 897-171-73-54
Konto bankowe: 50 2490 0005 0000 4530 3872 1776

Zarząd

 • Cezary Grochowski  - prezes stowarzyszenia
 • Sabina Lubaczewska - członek zarządu
 • Wioleta Muras - członek zarządu

Statut i logotyp

Do pobrania poniżej.