Edukacja rowerowa

Od 2008 roku prowadzimy we wrocławskich (i nie tylko) szkołach projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży.

Ma on na celu przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z używania roweru jako środka lokomocji w mieście (problemy bezpieczeństwa) oraz zapoznanie młodzieży z ideą zrównoważonego transportu w nawiązaniu do sytuacji komunikacyjnej miasta. Zajęcia mają charakter edukacji ekologicznej - poruszamy także kwestie globalnego wpływu transportu samochodowego na zanieczyszczenie środowiska, kryzys paliwowy i efekt cieplarniany.

Zajęcia mają na celu zachęcać młodzież do (częstszego) korzystania z rowerów oraz do aktywnych postaw obywatelskich. Merytoryczną bazę programu stanowią oficjalne materiały Komisji Europejskiej, a partnerem w projekcie jest Fundacja EkoRozwoju. Spotkania trwają zazwyczaj dwie godziny lekcyjne i uczestniczy w nich od 20 do 100 osób. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 100 takich prelekcji, a dzięki wsparciu finansowemu sponsorów będzie możliwe kontynuowanie projektu.