Nasza oferta

Jako stowarzyszenie aktywnie zajmujące się ruchem rowerowym posiadamy odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz zasoby kadrowe dla prowadzenia promocji ruchu rowerowego w firmach, instytucjach, czy szkołach. Zależy nam na tworzeniu pozytywnego wizerunku rowerzystów i budowaniu kultury rowerowej.

Współpraca z Wrocławską Inicjatywą Rowerową to:

  • praktyczna nauka jazdy w środowisku miejskim - prowadzimy instruktaże dla chcących podnieść swoje kwalifikacje w jeździe rowerem po mieście, opracowujemy indywidualnie trasy dom-praca i uczymy jak poruszać się sprawnie i bezpieczenie po jezdni, jak korzystać w kontrapasów, czy śluz rowerowych
  • pomoc w zroweryzowaniu firmy – rower jest obecnie jednym z najmodniejszych proekologicznych środków transportu
  • ciekawa oferta dla pracowników - w postaci spotkań, prelekcji, wycieczek rowerowych, punktu napraw rowerów, czy stojaków rowerowych
  • możliwość reklamy – nasze imprezy i działania obejmują i docierają do kilku tysięcy obecnych i potencjalnych użytkowników rowerów we Wrocławiu i w regionie
  • szkolenia i wsparcie merytoryczne dla profesjonalistów zajmujących się tworzeniem infrastruktury rowerowej oraz planowaniem transportu rowerowego
  • możliwość organizacji wyjazdów studyjnych do krajów o zaawansowanej kulturze rowerowej w celu zdobycia rowerowego know-how
  • możliwość zakupienia i montażu dobrych stojaków rowerowych - czyli takich, które są funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne

Nasze stowarzyszenie prowadzi działalność niekomercyjną - źródłem finansowania są dotacje i fundusze celowe pozyskane od sponsorów na działalność statutową. Poniżej prezentujemy szczegółową ofertę skierowaną do firm komercyjnych i instytucji:

Wrocławskie Święto Rowerzysty

Co roku na początku czerwca organizujemy największą niesportową imprezę rowerową w regionie. Od 2009 roku w wielkim przejeździe ulicami miasta oraz plenerowym pikniku bierze udział coraz większa liczba osób. Program imprezy jest bardzo bogaty i obejmuje zarówno sam przejazd wielkiego peletonu rowerzystów przez miasto (start ze ścisłego centrum), jak i piknik rodzinny z licznymi atrakcjami na zakończenie przejazdu.

Impreza ta jest olbrzymim przedsięwzięciem logistycznym i bez pomocy sponsorów nie byłaby możliwa. Poszukujemy przede wszystkim sponsorów finansowych, dzięki którym możemy zapewnić zabezpieczenie medyczne, scenę i profesjonalny program artystyczny, ubezpieczenie, zabezpieczenie techniczne oraz reklamę. W zamian oferujemy szeroki zakres reklamy – plakaty, szprychówki, spoty radiowe oraz promocję w internecie.

Imprezy rowerowe

Nasze stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez rowerowych z udziałem zróżnicowanej liczby uczestników: Europejski Dzień Bez Samochodu, Wrocławskie Święto Rowerzysty, wycieczki rowerowe, czy rajdy. Mamy także doświadczenie w organizcji study tours dla dziennikarzy i wyjazdów studyjnych do krajów o wysokiej kulturze rowerowej: Niemiec, Holandii, czy Danii.

Dla firm mamy przygotowaną ofertę organizacji firmowych imprez rowerowych, takich jak jednodniowe wycieczki w okolicach Wrocławia połączone z piknikiem z licznymi atrakcjami. Korzystając z naszych usług otrzymają państwo pełny produkt - od szczegółowego scenariusza poprzez mapki, mini-przewodnik, zabezpieczenie medyczne i żywieniowe po upominki w postaci koszulek oraz drobnych gadżetów rowerowych. Koszt imprezy jest wyceniany indywidualnie.

Edukacja rowerowa

Od 2008 roku prowadzimy we wrocławskich (i nie tylko) szkołach projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży. Ma on na celu przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z używania roweru jako środka lokomocji w mieście (problemy bezpieczeństwa) oraz zapoznanie młodzieży z ideą zrównoważonego transportu w nawiązaniu do sytuacji komunikacyjnej miasta. Zajęcia mają charakter edukacji ekologicznej - poruszamy także kwestie globalnego wpływu transportu samochodowego na zanieczyszczenie środowiska, kryzys paliwowy i efekt cieplarniany.

Zajęcia mają na celu zachęcać młodzież do (częstszego) korzystania z rowerów oraz do aktywnych postaw obywatelskich. Merytoryczną bazę programu stanowią oficjalne materiały Komisji Europejskiej, a partnerem w projekcie jest Fundacja EkoRozwoju. Spotkania trwają zazwyczaj dwie godziny lekcyjne i uczestniczy w nich od 20 do 100 osób. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 100 takich prelekcji, a dzięki wsparciu finansowemu sponsorów będzie możliwe kontynuowanie projektu.

Stojaki rowerowe

Jesteśmy jednym z inicjatorów wielkiej akcji montażu stojaków rowerowych we Wrocławiu. W jej ramach powstało prawie 2000 miejsc parkingowych dla jednośladów. Posiadamy know-how oraz zaplecze techniczne do wykonania miejsc parkingowych w Państwa siedzibie zgodnie z najnowszymi standardami oraz dobrymi praktykami.

Doktor Bike

To nasz najmłodszy projekt, który od samego początku cieszy się dużą popularnością wśród rowerzystów oraz firm. Polega on na uruchomieniu mobilnego punktu bezpłatnego serwisowania rowerów, gdzie Dr Bike uczy właścicieli jednośladów samodzielnej naprawy rowerów, diagnozuje problemy jednośladów oraz wykonuje drobne prace serwisowe. Posiadamy odpowiednie zaplecze sprzętowe (namiot, narzędzia i części zamienne) oraz wyszkoloną kadrę, aby uruchomić punkt Dr Bike’a w wybranym miejscu.