Nasze działania

Wsparcie samorządów

Podstawowym kierunkiem działania Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej jest wsparcie polityk rowerowych realizowanych przez samorządy. Głównym adresatem naszych działań jest oczywiście Wrocław.

Kampania informacyjna

W ramach wspierania polityki rowerowej miasta zajmujemy się kształtowaniem świadomości społecznej na ten temat.

Wrocławskie Święto Rowerzysty

Zajmujemy się też integracją środowiska i kształtowaniem świadomości wrocławskich rowerzystów. Służy temu największa w regionie niesportowa impreza rowerowa, czyli Wrocławskie Święto Rowerzysty.

Edukacja rowerowa

Bardzo istotną sprawa, którą zajmuje się nasze stowarzyszenie, jest edukacja młodych rowerzystów.

Współpraca sieciowa

Mając świadomość, że nie wszystkie ważne sprawy dla ruchu rowerowego można załatwić na gruncie lokalnym, a także chcąc dzielić się dorobkiem i doświadczeniami, od 2009 roku zajmujemy się działaniami integrującymi polskie organizacje rowerowe w różnych miastach kraju.

Projekty

Opisy projektów (z)realizowanych przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową.

Doktor Bike

Oferujemy fachowe i darmowe porady na temat należytego utrzymania oraz diagnozowania dolegliwości swojego rumaka.