Rady społeczne

Członkowie Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej należą do Rady ds. Mobilności i Rady ds. Polityki Rowerowej przy Prezydencie Wrocławia.

Konsultują w nich planowane zmiany dotyczące mobilności w mieście oraz projekty budowy infrastruktury rowerowej. Czuwają nad postępowaniem zgodnie z zasadami zrównoważonego transportu, określonymi przez miejskie dokumenty takie jak Wrocławska Polityka Mobilności. Wnioskują także o zmiany poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów poprzez pisanie wniosków do urzędów lub zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego.