Spotkanie koordynatorów projektu wyszehradzkiego w Pradze 30.08.2011

W dniach 29-31 sierpnia 2011 w Pradze odbyło się spotkanie koordynatorów projektu „Education on sustainability through interactive methods in the V4 countries” (Interaktywna edukacja o zrównoważonym rozwoju w krajach Grupy Wyszehradzkiej) współfinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Projekt miał na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy

organizacjami z Czech, Słowacji oraz Polski, wymianę doświadczeń w temacie edukacji o zrównoważonym transporcie oraz stworzenie materiałów edukacyjnych w oparciu o sprawdzone wzorce z naszych krajów.

Tło projektu

W obliczu coraz szybciej kurczących się zasobów naturalnych Ziemi i powszechnie dominującej ekonomii nakierowanej na ciągły wzrost, stajemy przed wyzwaniem zmian klimatycznych i cywilizacyjnych zmuszających nas wszystkich do przemyślenia współzależności łączących człowieka i Naturę. Choć w sferze publicznej dyskurs ten już się rozpoczął, ciągle nie ma on odpowiedniego odzwierciedlenia w edukacji młodych ludzi, którzy to będą wkrótce odgrywać kluczową rolę w decydowaniu o kształcie i tempie zmian naszego świata. Te zaś zachodzą najszybciej w miastach.

Jak wskazują prognozy ONZ, do roku 2030 4,9 miliarda ludzi, czyli 60% populacji świata, będzie mieszkało w miastach. Dlatego też tak ważne jest, aby ziarna idei zrównoważonego rozwoju zostały zasiane na gruncie miejskim, wśród młodych ludzi. Jednym z krytycznych dla funkcjonowania miast zagadnień, jest kwestia przemieszczania się i transportu.

Projekt „Education on sustainability through interactive methods in the V4 countries” (Interaktywna edukacja o zrównoważonym rozwoju w krajach Grupy Wyszehradzkiej), prowadzony przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową, odpowiada na potrzebę edukowania młodzieży w zakresie zagadnień dotyczących zrównoważonego transportu w mieście.

W ostatnich latach zarówno czeska organizacja Auto*Mat, jak i Wrocławska Inicjatywa Rowerowa podejmowały działania edukacyjne mające na celu zaznajomienie młodych ludzi z tematyką zrównoważonego transportu, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego oraz bezpieczeństwa drogowego. Obecny projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem tej działalności.

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie pilotażowego szkolnego programu edukacyjnego opartego na doświadczeniach czeskiej organizacji Auto*Mat oraz Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, w temacie zrównoważonego transportu.

Opis działań projektowych

Proponowana metodyka edukacji o zrównoważonym transporcie oparta jest na interaktywnych metodach nauczania oraz działaniach interdyscyplinarnych. Przygotowane pakiety edukacyjne zawierają: scenariusze zajęć, instrukcje dla nauczycieli, propozycje działań i tematów związanych z transportem (np. jak transport wpływa na nasze zdrowie, otoczenie, jaki ma związek z zarządzaniem miastem, etc.), propozycje zajęć (np. gry z podziałem na role, jak przygotować przejazd rowerowy, etc.), a także materiały pomocnicze (zdjęcia, filmy, odnośniki). 
Scenariusze, o wspólnym mianowniku „zrównoważony transport”, obejmują różne przedmioty nauczane w gimnazjach (biologia, historia, język angielski, etc.). Dzięki temu istnieje możliwość przygotowania kompleksowego „dnia projektowego”, czyli całego dnia zajęć poświęconych zrównoważonemu transportowi (tak, jak robi się to w Republice Czeskiej).

W ramach projektu wykonano:

  • pilotażowe zajęcia z użyciem przygotowanych materiałów
  • strona internetowa projektu
  • płyta DVD z materiałami edukacyjnymi
  • materiały promocyjne (nalepki, plakaty)
  • spotkanie koordynatorów we Wrocławiu 24.01.2011 i w Pradze 29-31.08.2011