Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Należy wpisać w wyszukiwarce numer KRS lub nazwę stowarzyszenia.