Stowarzyszenie

Witamy na witrynie Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej!

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa to organizacja działająca w interesie rowerzystów, promująca ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu miejskiego, a także wspaniały sposób na rekreację i turystykę. Swoje działania skupiamy we Wrocławiu, choć nieobce są nam akcje ogólnopolskie i ponadnarodowe. Jesteśmy pozarządową organizacją (NGO) non-profit (nie prowadzimy działalności gospodarczej), nasza działalność opiera się na pracy wolontarystycznej, a także realizacji projektów finansowanych z dotacji celowych. Więcej o naszych projektach znajdziesz w zakładce Projekty.

Cele

Głównymi celami statutowymi Inicjatywy jest wspieranie rozwoju i promowanie ruchu rowerowego w miastach, podnoszenie świadomości społecznej i edukacja w zakresie kształtowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań transportowych oraz poszanowania dla środowiska naturalnego, monitoring polityki transportowej oraz wydatkowania publicznych pieniędzy, a także przeciwdziałanie dyskryminacji niezmotoryzowanych środków transportu w ruchu miejskim.

Członkostwo i wsparcie

Każda osoba po spełnieniu określonych warunków może przyłączyć się do WIR-u (jako członek zwykły, bądź wspierający) lub wesprzeć nas w inny, wybrany przez siebie sposób. Więcej szczegółów w zakładce Wesprzyj nas. Zapraszamy!

Wybrane osiągnięcia

 • w ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów braliśmy czynny udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, która weszła w życie 22.04.2011 r.
   
 • w wyniku naszej akcji Złoty Krawężnik dla Rafała Dutkiewicza, pod koniec 2007 roku został powołany na stanowisko oficer rowerowy - urzędnik w magistracie oddelegowany do zajmowania się i koordynacji spraw rowerowych. W wyniku konkursu na to stanowisko został nim Daniel Chojnacki. Naszym śladem poszły następnie inne miasta w kraju ustanawiając swoich oficerów rowerowych, zaś we Wrocławiu Sekcja Ruchu Rowerowego rozbudowała się o dodatkowe osoby.
   
 • dzięki naszym nieustającym naciskom, po ponad trzech latach od złożenia obietnicy na spotkaniu u prezydenta w 2007 roku (dokument był gotowy znacznie wcześniej, ale trafił do szuflady) uchwalono Politykę Rowerową Wrocławia, która zakłada wzrost ruchu rowerowego do min. 10% w 2015 roku i min. 15% w 2020 roku.
    
 • wspólnie z osobami i organizacjami wchodzącymi w skład Koalicji Rowerowy Wrocław udało nam się doprowadzić do przyjęcia w 2005 roku Standardów projektowych i wykonawczych dla budowy dróg rowerowych we Wrocławiu oraz Koncepcji rozwoju systemu tras rowerowych Wrocławia - kamieni milowych w roweryzacji miasta. Więcej >>>
    
 • doprowadziliśmy do rozpoczęcia przez urząd akcji niwelowania krawężników na drogach rowerowych. Śladem Wrocławia poszły też inne miasta w kraju.
      
 • organizowane przez nas cyklicznie obchody Święta Wrocławskiego Rowerzysty przyciągają co roku coraz większe rzesze uczestników, co jest dla nas dowodem na rosnącą we Wrocławiu popularność cyklizmu.

Historia

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (WIR) istnieje formalnie od dnia 19 czerwca 2006 roku. Współtworzą je m.in. uprzedni, najbardziej aktywni współpracownicy Koalicji Rowerowy Wrocław oraz nowe osoby, które na przestrzeni lat dołączyły do organizacji. WIR nawiązuje swoimi działaniami do spuścizny ruchów ekologicznych promujących rowery we Wrocławiu w latach 90-tych XX wieku.

Najmocniejsze korzenie WIRu znajdują się w Fundacji EkoRozwoju (wcześniej: Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju) - stąd wywodzą się zarówno ludzie, jak i działania kontynuowane przez WIR. Dzielimy także siedzibę (biuro).

Więcej o naszej działalności znajdziesz w zakładce Nasze działania.

Dane podstawowe

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
e-mail: wirateko.org.pl
tel/fax: 71-343-60-35, 71-344-59-48, 71-324-17-41
KRS: 0000259096
REGON: 020332442
NIP: 897-171-73-54
Konto: 50 2490 0005 0000 4530 3872 1776

Adres korespondencyjny:
ul. św. Wincentego 25 a,c
50-252 Wrocław

Zarząd

W skład Zarządu stowarzyszenia wchodzą:

 • Cezary Grochowski  - prezes stowarzyszenia
 • Jakub Maciejczyk - członek zarządu
 • Sabina Lubaczewska - członek zarządu

Statut i logotyp

Do pobrania poniżej.