Wsparcie i współpraca

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą współpracy oraz możliwymi rodzajami wsparcia naszych celów i działań statutowych.

Zapraszamy wszystkich:

  • którym temat rowerowy jest bliski sercu
  • którzy chcieliby wykazać się działaniem na tym polu
  • którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem
  • którzy chcieliby wesprzeć organizację działającą na rzecz ruchu rowerowego: czy to materialnie, finansowo, wizerunkowo, merytorycznie, czy duchowo
  • którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej

Jak to zrobić?

1. Możesz zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Nie musisz aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach, aby wspierać to, co robimy. Możesz zostać naszym członkiem wspierającym. Prawa i obowiązki członka wspierającego opisuje nasz Statut.

2. Możesz zostać wolontariuszem naszego Stowarzyszenia.

Jeśli chciał(a)byś zaliczyć praktyki z pracy w organizacji pozarządowej, lub masz trochę wolnego czasu, który chciał(a)byś spożytkować na działania prorowerowe - zapraszamy!

3. Na naszym portalu rowerowy.wroclaw.pl możesz publikować autorskie artykuły, reportaże, czy opracowania.

Jeśli w twojej okolicy dzieją się rzeczy niepokojące, alarmujące, ciekawe lub nietypowe, o których nikt nie informuje - napisz nam o tym (najlepiej załączając zdjęcia / filmy). Nie jesteśmy w stanie pisać o wszystkim, co dzieje się we Wrocławiu, bądź też komentować / opisywać każdej inwestycji. Od ciebie zależy, czy twoje spostrzeżenia dotrą do szerszej publiczności.

4. Możesz przekazać darowiznę lub 1% podatku na działalność statutową Stowarzyszenia.

Naszą działalność statutową definiują cele wyszczególnione w Statucie. Na naszych stronach możesz śledzić, co aktualnie robimy i co dotychczas zrobiliśmy. Co roku publikujemy sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z prowadzonej działalności.

KRS: 0000259096
Konto bankowe: 50 2490 0005 0000 4530 3872 1776

5. Możesz wesprzeć materialnie naszą działalność (więcej w zakładce Nasze działania).

Na przykład podbudować projekt Doktora Bike’a - przekazując narzędzia lub akcesoria rowerowe, które mogą się przydać innym. Przydadzą nam się również stare, niepotrzebne zapięcia rowerowe - do testów edukacyjno-wytrzymałościowych.

6. Możesz też oczywiście wesprzeć nas w wybrany przez siebie sposób - czy to mówiąc o nas swoim znajomym, popierając publicznie nasze działania, czy modląc się za nas…