Wsparcie samorządów

Podstawowym kierunkiem działania Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej jest wsparcie polityk rowerowych realizowanych przez samorządy. Głównym adresatem naszych działań jest oczywiście Wrocław.

Jako że nasze miasto podjęło już decyzję o tworzeniu rowerowego miasta, jesteśmy teraz sojusznikiem władz w realizacji tych planów. Z drugiej strony, stoimy też na ich straży i zapewniamy społeczny nadzór oraz udział w procesie decyzyjnym. Choć nie zawsze tak było, obecną relację z władzami miasta można uznać za modelową w skali polskiej. W wielu przypadkach realizujemy zadania własne gminy związane z rowerami, które miasto zleca nam do wykonania.

Nasze wsparcie dla Urzędu Miejskiego Wrocławia polega głównie na czynnym uczestnictwie w działającej przy Prezydencie Wrocławia Radzie ds. Polityki Rowerowej. Jest to obecnie główna płaszczyzna współpracy rowerzystów z władzami miasta. Rada to ciało mieszane składające się z urzędników i strony społecznej (przedstawicieli środowiska rowerowego), które ma charakter doradczy. Rada spotyka się systematycznie od 2015 roku i podejmuje na bieżąco zagadnienia związane z różnymi aspektami polityki rowerowej we wszystkich jej fazach, tj. programowania działań (współtworzenie planów, programowanie budżetu), ich realizacji (opiniowanie konkretnych koncepcji i projektów) oraz ewaluacji (ocena efektów działań). Rada spotyka się systematycznie, a bieżące kontakty robocze odbywają się przez internet.

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa stara się również dbać o deklaracje polityczne zapewniające pomyślność realizacji Polityki Rowerowej Wrocławia. Dzięki przedwyborczym Deklaracjom Rowerowego Wrocławia staramy się zapewnić rowerowym planom miasta odpowiednie finansowanie i poparcie polityczne. Akcje te polegają na tym, że podczas wyborów kandydaci na Prezydenta Wrocławia zobowiązują się publicznie do realizacji postulatów rowerzystów, w tym odnośnie wysokości budżetu. W 2014 roku w ramach deklaracji starający się o reelekcję Rafał Dutkiewicz obiecał wydać na rozbudowę tras rowerowych 100 mln zł i deklaracja ta, z wielkim pożytkiem dla ruchu rowerowego, została dotrzymana. W 2018 roku podobną publiczną deklarację złożył jako kandydat obecny Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Wspieramy też władze wojewódzkie współpracując ściśle z Instytutem Rozwoju Terytorialnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Współpraca ma charakter eksperckiego wsparcia działań w ramach wojewódzkiej polityki rowerowej i formę realizacji wspólnych wydarzeń i projektów. W latach 2017-2019 byliśmy organizacją partnerską dużego projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. W 2020 roku byliśmy partnerem Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego.