Współpraca sieciowa

Mając świadomość, że nie wszystkie ważne sprawy dla ruchu rowerowego można załatwić na gruncie lokalnym, a także chcąc dzielić się dorobkiem i doświadczeniami, od 2009 roku zajmujemy się działaniami integrującymi polskie organizacje rowerowe w różnych miastach kraju.

Jesteśmy organizacją będącą liderem i koordynatorem działań sieciowych organizacji rowerowych na poziomie krajowym z ambicjami wpływania na politykę rowerową państwa. Pozyskujemy fundusze na wspólne działania organizacji. To różnego typu konferencje, seminaria i warsztaty, a także spotkania sieciowe. Podczas tych wydarzeń działacze organizacji mogą pozyskać wiedzę i nowe umiejętności, a także dzielić się doświadczeniami i zintegrować w jedno prężne środowisko. W ramach projektów udało się zorganizować wizyty studyjne do krajów takich jak Holandia, Dania, Niemcy, Szwajcaria i Francja, gdzie ruch rowerowy jest na dużo wyższym poziomie niż w Polsce. W nasze wydarzenia angażowaliśmy też urzędników miejskich (tzw. oficerów rowerowych) po to, aby możliwe było uwspólnienie wiedzy i nawiązanie relacji pomiędzy nimi, a działaczami rowerowymi, zwłaszcza w tych miastach, gdzie są one wrogie. W ramach projektów sieciowych przygotowywane były też społeczne raporty na temat lokalnych polityk rowerowych, tak aby dzięki wspólnej metodyce można było je porównać, a także wyciągnąć wnioski na temat sytuacji ruchu rowerowego w skali kraju.

Ostatni projekt sieciowy zainicjowany przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową to „Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej”. Wychodzi on naprzeciw bardzo ważnej potrzebie, jaką jest konieczność radykalnej poprawy efektywności szkolenia rowerzystów w Polsce. W ramach projektu mamy ambicje przygotowania merytorycznego fundamentu do niezbędnej reformy karty rowerowej. Działania projektowe mają na celu wzbudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu, a także podniesienie kompetencji i integrację środowiska osób (nauczycieli i edukatorów) zaangażowanych w takie działania.