Zostań członkiem WIRu

Statut Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej przewiduje trzy rodzaje członkostwa:

  1. zwyczajne
  2. wspierające
  3. honorowe

Ad. 1

Aby zostać członkiem zwyczajnym należy mieć rekomendację co najmniej pięciu obecnych czlonków Stowarzyszenia. W praktyce zaproszenie na członka zwyczajnego otrzymują osoby wykazujące samodzielną, dużą aktywność i orientację w zagadnieniach, którymi zajmuje się WIR.

Ad. 2

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, bądź prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. W praktyce członkowie wspierający to osoby, które chcą wspomóc działania WIR-u, na przykład opłacając składkę.

Ad. 3

Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia otrzymuje osoba, która posiada wybitne zasługi w dziedzinach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.